Program Kantor Wymiany Walut
AS-Soft Ruda Śląska 41-706 Ruda Śląska tel. 602 753 760
Firma AS-Soft informuje ze formularz PZ-KAN przekazywany jest drogą elektroniczną i wymaga podpisu elektronicznego i instalacji certyfikatów.
Formularz dostępny jest na stronie

https://sprawozdawczosc.nbp.pl
Średnie Kursy NBP 31.12.2015 - koniec IV kwartału 2015 - PZ-KAN

Uwaga: Dotyczy https://sprawozdawczosc.nbp.pl - wystepują problemy z formularzami w systemie Windows XP i Interner Explorer 8.
Przegladarka Mozilla Firefox oraz Chrome prawidłowo obsługuje formularze PZ-KAN

Proszę pamiętać o odnowieniu certyfikatów w terminie przed datą utraty ważności. Szczegóły instalacji certyfikatów dla przegladarki znajdą Państwo w dokumentacji otrzymanej z banku.


PZ-KAN a wartość pozostałych walut na koniec kwartału
obowiązuje od I kwartału 2011 rok


W związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w sprawie zastosowania kursów walutowych do przeliczeń pozostałych walut na złote w formularzu PZ-KAN, przekazujemy Państwu oficjalne stanowisko w sprawie przekazywania danych. „Zgodnie z § 2. ust. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 roku w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. NR 184, poz. 1437, z dnia 3 listopada 2009 roku):
  • dane dotyczące stanu aktywów (wiersz 5 kol. 3 w formularzu PZ-KAN) wykazywane w sprawozdaniach na koniec danego okresu sprawozdawczego wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote, stosując średnie kursy tych walut ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu roboczym tego okresu sprawozdawczego (kwartału)
  • dane dotyczące zakupu i sprzedaży pozostałych walut, dokonywanych przez przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową wykazywane w wierszu 5 w kolumnach 1 i 2 formularza PZ-KAN należy podawać zgodnie z danymi źródłowymi, czyli danymi przeliczonymi według kursów stosowanych przez sprawozdawcę w kantorze.


Uwaga: Powyższa zasada przeliczania ma zastosowanie od I kwartału 2011r.


Aktualne Kursy Średnie NBP        Archiwalne Kursy Średnie NBP
Średnie Kursy NBP 30.09.2015 - koniec III kwartału 2015 - PZ-KAN
Średnie Kursy NBP 30.06.2014 - koniec II kwartału 2014 - PZ-KAN

Średnie Kursy NBP 31.03.2014 - koniec I kwartału 2014 - PZ-KAN

Średnie Kursy NBP 30.09.2013 - koniec III kwartału 2013 - PZ-KAN

Średnie Kursy NBP 28.06.2013 - koniec II kwartału 2013

Średnie Kursy NBP 29.03.2013 - koniec I kwartału 2013

Średnie Kursy NBP 31.12.2012 - koniec IV kwartału 2012 - Koniec roku 2012 -

Średnie Kursy NBP 28.09.2012 - koniec III kwartału 2012 -

Średnie Kursy NBP 29.06.2012 - koniec II kwartału 2012 -

Średnie Kursy NBP 30.03.2012 - koniec I kwartału 2012 -

Średnie Kursy NBP 30.12.2011 - koniec IV kwartału 2011 - Koniec roku 2011 -

Średnie Kursy NBP 30.09.2011 - koniec III kwartału 2011

Średnie Kursy NBP 30.06.2011 - koniec II kwartału 2011

Średnie Kursy NBP 31.03.2011 - koniec I kwartału 2011
Prowadzisz Kantor - ważne informacje

Program Kantor Wymiany Walut ....